ĐĂNG KÝ HỌC THỬ TẠI SKYART

0944.866.266 - 0888.32.99.88

Lịch học tại Skyart

Hiện Skyart có rất nhiều khung thời gian cho bé lựa chọn.

  • Cơ sở Võ Thị Sáu: Từ thứ 2 đến thứ 6: 17h00 - 18h30; 18h30 - 20h00. Thứ 7, CN: 8h30 - 10h00; 10h00 - 11h30; 15h00 - 16h30; 16h30 - 18h00.
  • Cơ sở Hoàng Quốc Việt: Từ thứ 2 đến thứ 6: 16h00 - 17h30; 17h30 - 19h00. Thứ 7, CN: 8h30 - 10h00; 10h00 - 11h30; 15h00 - 16h30; 16h30 - 18h00.
  • Cơ sở Lê Văn Thiêm: Từ thứ 2, 4, 5, 6: 17h00 - 18h30; 18h30 - 20h00. Thứ 7, CN: 8h30 - 10h00; 10h00 - 11h30; 15h00 - 16h30; 16h30 - 18h00.


ĐIỀN THÔNG TIN HỌC THỬ TẠI ĐÂY